Ogłoszenie o naborze przedstawicieli…

Data publikacji: 18 marca 2024
awatar, zdjęcie budynku starostwa oraz napis ogłoszenie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Ogłoszenie pod linkiem: bip – ogłoszenie o naborze

Zadzwoń teraz