Nowa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim

Data publikacji: 22 marca 2024
kilka sob podczas spotkania w sali siedzą przy stołach

Zarządzeniem nr 16/2024 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05 marca 2024 roku została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim na lata 2024-2027. Członkami nowej Rady zostały Panie: Alicja Turyła, Edyta Morawska, Ilona Koptyńska, Marta Szymik, Joanna Sadło. 19 marca 2024 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na którym spośród członków wyłoniono w głosowaniu jawnym i przewodniczącą została Alicja Turyła, zastępcą przewodniczącej – Ilona Koptyńska oraz sekretarzem Edyta Morawska.

W spotkaniu nowej rady uczestniczyli członek zarządu Stanisław Torbus oraz sekretarz powiatu Barbara Machura. Życzymy dobrych pomysłów i energii na kolejne lata.

Zadzwoń teraz