Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury

Data publikacji: 26 marca 2024
kultura awatar 2024.

UCHWAŁA NR 407/1904/2024 ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej informacji BIP : Rozstrzygnięcie konkursu 2024

Zadzwoń teraz