Dotacje na promocję czytelnictwa

Data publikacji: 10 maja 2024
biblioteka

Dwie tarnogórskie szkoły ponadpodstawowe otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. W wykazie placówek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem znalazło się II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica oraz VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski.

Każda ze szkół otrzyma wsparcie w wysokości 15 000 zł z czego 12 000 zł stanowi dotacja, natomiast 3 000 zł to wkład własny Powiatu Tarnogórskiego. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Główny cel programu to rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych.

Dzięki dofinansowaniu szkoły będą mogły zakupić nowości wydawnicze, nowe elementy wyposażenia bibliotek szkolnych oraz zrealizować działania mające na celu promocję czytelnictwa.

logo programu rozwoju czytelnictwa
Zadzwoń teraz