Spotkanie z kadrą kierowniczą

Data publikacji: 11 maja 2024
kadra kierownicza starostwa podczas wspólnego zdjęcia

Starosta Adam Chmiel, wicestarosta Anna Kubica oraz członkowie zarządu Dariusz Wysypoł i Dariusz Szopa spotkali się z kadrą kierowniczą tarnogórskiego starostwa.

Podczas roboczego spotkania, starosta przedstawił priorytety oraz plany na najbliższe miesiące. Starosta Adam Chmiel podziękował pracownikom za dotychczasową pracę oraz poprosił o mandant zaufania dla całego zarządu. Przedstawił podział obowiązków i odpowiedzialność za poszczególne wydziały i komórki organizacyjne wśród członków zarządu. Starosta zapewniał, że nie planuje drastycznych zmian kadrowych. Wszelkie zmiany, jeżeli będą, to tylko usprawniające pracę urzędu.

Spotkanie było okazją do osobistego zapoznania się z naczelnikami i kierownikami poszczególnych wydziałów oraz komórek. Każdy z obecnych pracowników przedstawił bieżące zadania i zakres działalności. To pierwsze robocze spotkanie nowego zarządu z kadrą kierowniczą starostwa, mające również na celu wypracowanie najlepszego modelu współpracy. Jak mówił starosta, wszelkie wspólne działania mają ułatwić i przyspieszyć załatwianie wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom powiatu tarnogórskiego.

kadra kierownicza starostwa podczas wspólnego zdjęcia
Zadzwoń teraz