II sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego za nami

Data publikacji: 28 maja 2024
druga sesja rady powiatu

Dzisiaj obyła się II sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Jednym z tematów był stan sanitarny za 2023 rok w powiecie tarnogórskim. Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu Pani Jolanta Wąsowska. Kolejne punkty obrad odbyły się zgodnie z planem. Podczas sesji swoje sprawozdania przedstawili Starosta Adam Chmiel z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz z bieżącej działalności.

Radni podjęli uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028, w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez pana M.Ś. na Zarząd Powiatu Tarnogórskiego, w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji na 2024 rok, zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji na 2024 rok.

Zadzwoń teraz