Seminarium informacyjne w Pałacu

Data publikacji: 29 maja 2024
seminarium dla nauczycieli w pałacu w Nakle Śląskim

28 maja 2024r w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbyło się seminarium informacyjne pt. „Metoda Bilansu Kompetencji – w czym i jak może pomóc?”, które zostało zrealizowane w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce ZSK6”.

W imieniu zarządu powiatu, trenerki oraz uczestników seminarium, przywitał Dariusz Szopa. Podziękował również Michałowi Kosowi (Kierownikowi Szkolenia Praktycznego z WZS) za przygotowanie i organizację tego wydarzenia.

Seminarium było dedykowane dla nauczycieli, doradców zawodowych i osób związanych z edukacją w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w naszym powiecie. Za pomocą zdobytej wiedzy uczestnicy są lepiej przygotowani do pracy z młodzieżą w zakresie doradztwa za pomocą bilansu. Głównym celem jest zwiększenie świadomości uczniów na temat idei uczenia się przez całe życie. W związku z tym, ważne jest połączenie diagnozy mocnych i słabych stron z informacjami na temat rynku pracy (m.in. obalaniem stereotypów, udzielaniem informacji o różnych branżach) oraz pokazaniem uczenia się jak procesu, który zachodzi nie tylko w szkole.
Za pomocą Metody Bilansu Kompetencji można wesprzeć uczniów w doprecyzowaniu zainteresowań, określeniu mocnych stron i obszarów wymagających dalszej pracy. Dzięki temu będą mogli określić swoje cele i podjąć świadome decyzje dotyczące dalszej edukacji lub wejścia na rynek pracy.


Warsztaty zostały przeprowadzone przez Katarzynę Pałęcką i Barbarę Fijałkowską – specjalistki i trenerki w dziedzinie doradztwa zawodowego i rozwoju kompetencji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
Inicjatorem przedsięwzięcia był Michał Kos – Kierownik Szkolenia Praktycznego Wieloprofilowego Zespołu Szkół, który od wielu lat zainteresowany jest wdrażaniem zagadnień tematycznych dot. ZSK/ZRK w nauczaniu praktycznym.

Zadzwoń teraz