„Zajęcia klubowe w WTZ”

Data publikacji: 3 czerwca 2024
awatar, zdjęcie budynku starostwa oraz napis ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o II naborze wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

W związku z powyższym podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej może ubiegać się o dofinansowanie do prowadzenia „Zajęć klubowych w WTZ” ze środków PFRON.
Do udziału w Zajęciach klubowych kwalifikują się:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
    Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
    Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

Zajęcia będą prowadzone od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Zainteresowane programem jednostki prowadzące warsztat terapii zajęciowej na terenie Powiatu Tarnogórskiego prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16 do dnia 14 czerwca 2024 r. (tel. 32 381 84 74).

Zadzwoń teraz