RDOŚ zbada poziom zanieczyszczenia

Data publikacji: 5 lipca 2024
zdjęcie tablicy informacyjnej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zbada poziom zanieczyszczenia na terenie dawnych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Podpisano umowę na dofinansowanie prac. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel ponad 550 tys. zł.

Katowicki RDOŚ zamierza zbadać właściwości odpadów, zanieczyszczenie powierzchni ziemi, powietrza, wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także przygotować mapę położenia terenu zdegradowanego względem wód podziemnych.

Na podstawie wyników badań ma zostać sporządzony plan poprawy stanu środowiska na terenie dawnych zakładów chemicznych.

Kierująca RDOŚ w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka zapowiedziała, że to pierwszy etap prac zmierzających do ostatecznego unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach. Przeprowadzenie badań i sporządzenie planu przewidzano na 2025 r.

Uchwalona w 2023 r. ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych zobowiązała regionalne dyrekcje ochrony środowiska do podjęcia działań względem terenów zamkniętych. W przypadku Tarnowskich Gór może to być do 10 ha. Pozostałe odpady niebezpieczne podlegają lokalnemu samorządowi.

Katowicki RDOŚ podpisał na początku 2024 r. deklarację współpracy z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry. Zapisano w niej m.in. wymianę wiedzy eksperckiej oraz współdziałanie przy pozyskiwaniu dofinansowań czy opracowywaniu niezbędnej dokumentacji.

Według danych tarnogórskiego magistratu dotychczas udało się unieszkodliwić prawie milion metrów sześciennych odpadów niebezpiecznych. Do utylizacji pozostało niecałe pół miliona.

Teren dawnych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” został wymieniony w ustawie o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych jako jedna z pięciu najbardziej niebezpiecznych dla środowiska bomb ekologicznych w Polsce.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Zadzwoń teraz