Edycja 1

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok przeznaczono kwotę 200 000zł na realizację projektu zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego.
Mieszkańcy Powiatu zgłosili 13 projektów, z czego 5 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 2 500 głosów, a zwycięzcą został projekt gminy Ożarowice pn.

 

„Bezpieczniej na drodze” – budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku na odcinku od kościoła do szkoły – droga powiatowa nr 3203 S, na który oddano 1 317 głosów ważnych.

 

Realizacja projektu nastąpiła w sierpniu 2015 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz