Edycja 3

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok przeznaczono kwotę 400 000zł
na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego. Dokonano jej podziału na pule obejmujące dwie grupy gmin Powiatu w następujący sposób:

  1. gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn otrzymują 45% ogólnej kwoty Budżetu partycypacyjnego tj. 180 000zł;
  2. gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują 55% ogólnej kwoty Budżetu partycypacyjnego tj. 220 000zł.

Mieszkańcy Powiatu zgłosili 14 projektów, z czego 6 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 3 076 głosów, a zwycięzcą zostały następujące projekty:

Dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Ożarowice pn.

Bezpieczniej na drodze”, na który oddano 463 głosy ważne,
Realizacja projektu nastąpiła w grudniu 2019 roku.

Dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Tarnowskie Góry pn.

ABC – aktywność, zdrowia i relaksu – etap I”, na który oddano 973 głosy ważne.
Realizacja projektu nastąpiła w październiku 2019 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz