Edycja 4

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok przeznaczono kwotę 400 000zł na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego. Dokonano jej podziału tak jak w edycji budżetu na rok 2019.

Mieszkańcy Powiatu zgłosili 21 projektów, z czego 14 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 4 585 głosów, a zwycięzcą został:

dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Miasteczko Śląskie pn.:

„Razem Bezpieczniej – wykonanie dokumentacji budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S wraz z wykonaniem odcinka 300mb”, na który oddano 651głosy ważne. Realizacja projektu nastąpiła w grudniu 2020 roku.

dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Zbrosławice pn.:

„Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej w Zbrosławicach”, na który oddano 687 głosy ważne.
Realizacja projektu nastąpiła we wrześniu 2020 roku.

Zadzwoń teraz