Edycja 5

W budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok przeznaczono kwotę 400 000zł na realizację projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego. Dokonano jej podziału tak jak w roku 2019 i 2020.

Mieszkańcy Powiatu zgłosili 24 projektów, z czego 9 zostało zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie społeczne. W trakcie głosowania oddano łącznie 3 911 głosów, a zwycięzcą został:

  • dla gminy z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Tworóg i Miasteczko Śląskie pn.:
    „Kolejny etap remontu drogi powiatowej nr 3235S kl. G”, na który oddano 615 głosów ważnych,
    Realizacja projektu nastąpiła w sierpniu 2021 roku.
  • dla gminy z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców projekt gminy Radzionków pn.:
    „Remont chodnika w ciągu ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Śródmiejską do skrzyżowania z ul. Danielecką w Radzionkowie”, na który oddano 1 032 głosy ważne.
    Realizacja projektu nastąpiła w listopadzie 2021 roku.
Zadzwoń teraz