Konsultacje w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

W załączniku zamieszczamy protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych...
Zadzwoń teraz Skip to content