Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

W załączniku zamieszczamy protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych...
Call Now ButtonZadzwoń teraz