Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie

Konsultacje społeczne

W załączniku publikujemy zarządzenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy masztu telefonii komórkowej 5G.zarzadzenie_62Pobierz
Zadzwoń teraz Skip to content