Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Konsultacje społeczne

W załączniku publikujemy zarządzenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy masztu telefonii komórkowej 5G.zarzadzenie_62Pobierz
Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu

W załączniku zamieszczamy protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu tarnogórskiego....
Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu tarnogórskiego. Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszenia...
Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu

W załączniku zamieszczamy protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty...
Zadzwoń teraz