Cyfrowy powiat

Logotyp przedstawiający logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zakup 7 szt. nowoczesnych jednostek komputerowych wraz z systemem operacyjnym,  oprogramowaniem do tworzenia formuł pisania tekstów oraz wyposażonych w skanery na potrzeby Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – pomieszczenie Kancelarii. W ramach projektu planowana jest również budowa e-usług, czyli formularzy interaktywnych na platformie ePUAP, wraz z edytorem do edycji formularzy.

Pandemia COVID-19 spowodowała zwiększenie zapotrzebowania na realizację usług publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Niewystarczające zasoby techniczne Urzędu spowodowały wydłużenie czasu realizacji poszczególnych procedur i uzmysłowiły brak dostępności niektórych z nich. Wdrażane przedsięwzięcia rozwiną potencjał Urzędu w zakresie realizacji usług publicznych na drodze elektronicznej. Planowane inwestycje przyczynią się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych i skrócą czas ich realizacji. W dłuższej perspektywie wpłyną one również korzystnie na zwiększenie wydolności Urzędu w zakresie realizacji e-usług i przyczynią się do zwiększenia ogólnej efektywności realizowanych procedur i usług względem obywateli.

Zakup jednostek komputerowych, skanerów i formularzy elektronicznych  znacznie usprawni przepływ przyjmowania i rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu od podmiotów zewnętrznych, a także unowocześni proces skanowania dokumentów, a następnie przesyłanie ich w EZD, który znajduje się na wyposażeniu Urzędu.

Wdrożenie i budowa formularzy na platformie ePUAP pozwoli na kompleksowe rozwiązanie umożliwiające w ramach systemu składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem Internetu. Znacząco poprawi i unowocześni to „zdalną” komunikację na linii mieszkaniec – Urząd. Wybrane formularze zintegrowane z  ePUAP oraz Krajowym Węzłem Tożsamości umożliwią sprawniejsze załatwianie spraw i ograniczą, w przypadku wybranych spraw, konieczność osobistego stawienia się petenta w Urzędzie do niezbędnego minimum.

Zwiększenie zakresu spraw możliwych do załatwienia bez konieczności stawiennictwa w Urzędzie umożliwi także obsługę petentów w ramach pracy zdalnej Urzędu, bądź w przypadku zaistnienia powszechnego „lockdownu” lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego powodującego ograniczenie mobilności obywateli. W związku z wydarzeniami z kilkunastu ostatnich miesięcy proponowane rozwiązania wydają się być pożądane i skutkują zapewnieniem bieżącej obsługi Obywateli nawet w przypadku wystąpienia czasowych ograniczeń i utrudnień w funkcjonowaniu administracji państwowej.

 

Zadzwoń teraz