Ergonomiczny Tarnogórski

Logotypy Unii Europejskiej, Polski i województwa Śląskiego

Powiat Tarnogórski realizuje projekt p.n.: „Ergonomiczny Tarnogórski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy; dla działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; dla osi poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań prowadzących do ograniczenia zdrowotnych czynników ryzyka wpływających negatywnie na zdrowie pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez :

  • komponent edukacyjny – działania szkoleniowe/warsztaty z zakresu poprawy ergonomii (dla 72 uczestników projektu) i radzenia sobie ze stresem (dla 48 uczestników projektu),
  • komponent związany z poprawą ergonomii stanowiska pracy poprzez zakup 212 szt. wyposażenia poprawiający ergonomię stanowisk pracy,
  • work-life balance – działania związane z tworzeniem przyjaznego zdrowiu środowiska pracy w formie zajęć fitness zdrowy kręgosłup.

 

Wartość całkowita 322 950,00 zł

Dofinansowanie UE 274 507,50 zł

Call Now ButtonZadzwoń teraz