Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna


Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych


Podziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT


Przedmiotem projektu była przebudowa i remont budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.


Zakres prac obejmował:

  • remont konstrukcji i wymianę przekrycia dachu,
  • termomodernizację budynku,
  • przebudowę strefy głównego wejścia,
  • dobudowę nowych i remont istniejących przewodów kominowych,
  • termomodernizację i remont tarasu, budowę pochylni dla niepełnosprawnych wraz ze schodami i balustradami,
  • zmianę lokalizacji istniejącej zewnętrznej pochylni,
  • budowę windy osobowej,
  • prace związane z przebudową obiektu


(dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz higieniczno-sanitarnych, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa i remont pomieszczeń, instalacje sanitarne, elektryczne, oświetleniowe, wod.-kan.,ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania).


W wyniku realizacji projektu przebudowany został 1 obiekt, w którym realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej.
Liczba osób, korzystających ze wspartej infrastruktury rocznie to 4911.


Okres realizacji 2014-07-11 – 2018-07-30


Wartość całkowita projektu: 3 563 716,17 zł


Dofinansowanie Unii Europejskiej 1 704 858,42 zł

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz