Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna


Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Przedmiotem projektu była przebudowa, remont oraz wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Zakres prac :

  • przebudowa i docieplenie dachu,
  • przebudowa i remont pomieszczeń warsztatów,
  • dostosowanie pomieszczeń do planowanego parku maszynowego,
  • modernizacja wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i in.,
  • termomodernizacja obiektu,
  • zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń,
  • nowe rozmieszczenie istniejącego parku maszynowego w celu usprawnienia pracy personelu oraz lepszego wykorzystania pomieszczeń w celu doskonalenia nauki zawodu.

Z wyremontowanych warsztatów będą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz innych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego.


Efektem realizacji projektu jest wsparcie 1 obiektu infrastruktury kształcenia zawodowego, którego potencjał w zakresie infrastruktury edukacyjnej wynosi 894 osoby rocznie.

Okres realizacji: 2014-01-01 – 2019-07-31

Całkowita wartość projektu: 7 194 969,42 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 071 065,80 zł

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz