Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu była modernizacja energetyczna budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej przy ul. Opolskiej 28 w Tarnowskich Górach, której efektem jest poprawa efektywności energetycznej budynku o 61,92%.

W ramach projektu wykonano

  • wymianę stolarki okiennej,
  • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachów i dachów,
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
  • inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany.


W wyniku realizacji projektu zmodernizowano energetycznie 1 budynek o powierzchni użytkowej 3615 m2.


W wyniku realizacji projektu nastąpiły :
oszczędność energii cieplnej o 2677,76 GJ/rok,
zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1646,71 GJ/rok
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 966 969,45 [kWh/rok]
efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,157 [ton PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 326,32 [ton równoważnika CO2/rok].
Okres realizacji: 2015-06-02 – 2018-05-30
Całkowita wartość projektu: 2 521 852,83 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej:1 805 597,79 zł

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz