Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w czasie COVID-19

W Starostwie Powiatowym obowiązują aktualnie następujące zasady:

 • Do budynku wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Po wejściu do budynku konieczne będzie zdezynfekowanie rąk lub posiadanie rękawiczek ochronnych.
 •  Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w holu budynku przy ul. Karłuszowiec 5 nie może być większa niż 12 osób; w budynku przy ul. Mickiewicza 41 oraz w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 nie może być większa niż 2 osoby, przy zachowaniu właściwych odległości tj. minimum 2 metry.
 • Liczba klientów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
 • Klienci urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych przez urząd mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy E-PUAP oraz korespondencji pocztowej.
 • Zaleca się, aby przyjęcia stron w komórkach organizacyjnych Urzędu odbywały się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danej komórki. Bezpośrednie nr telefonów pod linkiem http://m.telefony.tarnogorski.pl/

Wydział Komunikacji – obsługa klientów

Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbywa się następująco:

 • Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów obsługiwane są po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną poprzez stronę www.kolejkomat.tarnogorski.pl lub wpisaniu na papierową listę rezerwacji w siedzibie Wydziału Komunikacji,
 • Odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie zbycia i nabycia, wyrejestrowanie pojazdu (demontaż), dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym adnotacji Gaz, Hak, odbywa się na bieżąco po wcześniejszym pobraniu literki „C” z biletomatu,
 • Czynności związane ze zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdów można dokonywać drogą elektroniczną na adres email komunikacja@tarnogorski.pl, lub poprzez platformę E-Puap.
 • Do zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu należy dołączyć dokument potwierdzający zbycie/nabycie.
 • Dla stron załatwiających więcej niż dwie sprawy wprowadzono możliwość złożenia wniosków w tych sprawach po pobraniu z biletomatu literki „F”. Podczas przyjmowania wniosków ustala się także termin odbioru dokumentów.
 • Wszystkie czynności związane z prawami jazdy są realizowane na bieżąco po wcześniejszym pobraniu literki „E” z biletomatu,
 • Rejestracja pojazdów fabrycznie nowych odbywa się na bieżąco po wcześniejszym pobraniu z biletomatu literki „N”.

Bardzo prosimy klientów, którzy zarezerwowali termin wizyty w Wydziale Komunikacji o przychodzenie na umówione godziny. W przypadku niestawienia się na zarezerwowaną godzinę termin przepada.

Sprawy realizowane po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez system rezerwacji internetowej www.kolejkomat.tarnogorski.pl

Jak funkcjonuje punkt paszportowy?

Nie musisz umawiać się telefonicznie, by załatwić sprawę w punkcie paszportowym. Punkt Paszportowy w Tarnowskich Górach informuje, że złożenie wniosku paszportowego i odbiór paszportu są możliwe dla wszystkich klientów bez konieczności umówienia wizyty telefonicznie.
Nadal na terenie budynku przy ul. Karłuszowiec 5 prosi się klientów o zachowanie odpowiedniego rygoru sanitarnego.

WAŻNE: Terenowy Punkt Paszportowy w Tarnowskich Górach jest placówką zamiejscową  Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wszelkie uwagi na temat organizacji oraz funkcjonowania Punktu prosimy kierować pisemnie na adres email: wsoim@katowice.uw.gov.pl lub telefonicznie pod numerem ☎ 32 20 77 327.

Starostwo nie obsługuje systemu rezerwacji wizyt w Punkcie paszportowym!

Prosty sposób załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Sprawy dotyczące zakupu mapy zasadniczej oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków mogą być realizowane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, po wcześniejszym zalogowaniu przez profil zaufany, w Portalu Interesanta który jest dostępny na stronie internetowej https://geodezja.tarnogorski.pl/portal-interesanta/

Nie wychodząc z domu można otrzymać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną wnioskowane dokumenty.

Link do głównej strony https://gis.tarnogorski.pl/

Call Now ButtonZadzwoń teraz