BIP

Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w czasie COVID-19

Pozostaw korespondencję w urnach. Zasady funkcjonowania Starostwa

W Starostwie Powiatowym obowiązują aktualnie następujące zasady:

➡️Przyjmowanie korespondencji bezpośrednio od klienta zewnętrznego odbywa się wyłącznie poprzez jej umieszczenie w urnach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, ul. Sienkiewicza 16 oraz ul. Mickiewicza 41.

➡️Klienci urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych przez urząd mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy E-PUAP oraz korespondencji pocztowej.

➡️Przyjęcia stron w komórkach organizacyjnych Urzędu odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danej komórki. Bezpośrednie nr telefonów pod linkiem http://m.telefony.tarnogorski.pl/

➡️W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy (w szczególności sprawy z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, budownictwa oraz geodezji, ochrony środowiska, korzystania z wód) przyjęcie stron odbywa się w budynkach przy ul. Karłuszowiec 5, przy ul. Sienkiewicza 16 oraz przy ul. Mickiewicza 41, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

➡️Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w holu budynku przy ul. Karłuszowiec 5 nie może być większa niż 12 osób; w budynku przy ul. Mickiewicza 41 oraz w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 nie może być większa niż 2 osoby, przy zachowaniu właściwych odległości tj. minimum 2 metry.

➡️Do budynku wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Po wejściu do budynku konieczne będzie zdezynfekowanie rąk lub posiadanie rękawiczek ochronnych.

WAŻNE: Przerwa w godz. 12.00 – 12.30 na dezynfekcję.

Wydział Komunikacji – obsługa klientów

Załatwiane bezpośrednio na stanowiskach obsługi są sprawy związane z:


Informujemy, że Wydział Komunikacji przyjmuje klientów w sali przyjęć wewnątrz budynku według następujących zasad:
• przy wejściu do budynku należy pobrać bilet do załatwienia właściwej sprawy,
• w holu budynku przy ul. Karluszowiec 5 może przebywać maksymalnie 12 osób, przy zachowaniu odległości min. dwóch metrów od siebie. Kolejnych klientów prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku,
• Sprawy w Wydziale Komunikacji można załatwiać w godzinach pracy Wydziału w:
– poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.00 do godziny 14.30
– wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.30
– piątek od godziny 7.00 do godziny 13.30

Jak funkcjonuje punkt paszportowy?

Punkt Paszportowy w Tarnowskich Górach informuje, że złożenie wniosku paszportowego i odbiór paszportu są możliwe tylko po umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 32 381 37 92.

Klienci bez rezerwacji nie będą odsługiwani. Jednocześnie prosi się klientów o zachowanie odpowiedniego rygoru sanitarnego obowiązującego na terenie budynku przy ul. Karłuszowiec 5.

Prosty sposób załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Sprawy dotyczące zakupu mapy zasadniczej oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków mogą być realizowane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, po wcześniejszym zalogowaniu przez profil zaufany, w Portalu Interesanta który jest dostępny na stronie internetowej https://geodezja.tarnogorski.pl/portal-interesanta/
Nie wychodząc z domu można otrzymać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną wnioskowane dokumenty.
Link do głównej strony https://gis.tarnogorski.pl/

Call Now ButtonZadzwoń teraz