Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w czasie COVID-19

Pozostaw korespondencję w urnach. Zasady funkcjonowania Starostwa

W Starostwie Powiatowym obowiązują aktualnie następujące zasady:

➡️Przyjmowanie korespondencji bezpośrednio od klienta zewnętrznego odbywa się wyłącznie poprzez jej umieszczenie w urnach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, ul. Sienkiewicza 16 oraz ul. Mickiewicza 41.

➡️Klienci urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych przez urząd mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy E-PUAP oraz korespondencji pocztowej.

➡️Przyjęcia stron w komórkach organizacyjnych Urzędu odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty bezpośrednio z pracownikiem danej komórki. Bezpośrednie nr telefonów pod linkiem http://m.telefony.tarnogorski.pl/

➡️W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy (w szczególności sprawy z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, budownictwa oraz geodezji, ochrony środowiska, korzystania z wód) przyjęcie stron odbywa się w budynkach przy ul. Karłuszowiec 5, przy ul. Sienkiewicza 16 oraz przy ul. Mickiewicza 41, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

➡️Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w holu budynku przy ul. Karłuszowiec 5 nie może być większa niż 12 osób; w budynku przy ul. Mickiewicza 41 oraz w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 nie może być większa niż 2 osoby, przy zachowaniu właściwych odległości tj. minimum 2 metry.

➡️Do budynku wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Po wejściu do budynku konieczne będzie zdezynfekowanie rąk lub posiadanie rękawiczek ochronnych.

➡️ Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

➡️Zasady funkcjonowania starostwa w czasie epidemii (https://www.bip.tarnogorski.pl/pliki/2020_10_23_11_31_31_Zarz_dzenie%20nr%2071.pdf)

Wydział Komunikacji – obsługa klientów

Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbywa się następująco:

 1. Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów obsługiwane są po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną poprzez stronę www.kolejkomat.tarnogorski.pl lub wpisaniu
  na papierową listę rezerwacji w siedzibie Wydziału Komunikacji,
 2. Odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie zbycia i nabycia, wyrejestrowanie pojazdu (demontaż), dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym adnotacji Gaz, Hak, odbywa się na bieżąco po wcześniejszym pobraniu literki „C” z biletomatu,
 3. Czynności związane ze zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdów można dokonywać drogą elektroniczną na adres email komunikacja@tarnogorski.pl, lub poprzez platformę E-Puap.
  Do zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu należy dołączyć dokument potwierdzający zbycie/nabycie.
 4. Dla stron załatwiających więcej niż dwie sprawy wprowadzono możliwość złożenia wniosków w tych sprawach po pobraniu z biletomatu literki „F”. Podczas przyjmowania wniosków ustala się także termin odbioru dokumentów.
 5. Wszystkie czynności związane z prawami jazdy są realizowane na bieżąco po wcześniejszym pobraniu literki „E” z biletomatu,
 6. Rejestracja pojazdów fabrycznie nowych odbywa się na bieżąco po wcześniejszym pobraniu
  z biletomatu literki „N”.

               Bardzo prosimy klientów, którzy zarezerwowali termin wizyty w Wydziale Komunikacji
o przychodzenie na umówione godziny. W przypadku niestawienia się na zarezerwowaną godzinę termin przepada.

ℹ Sprawy realizowane po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez system rezerwacji internetowej www.kolejkomat.tarnogorski.pl

Jak funkcjonuje punkt paszportowy?


Od dziś (13 kwietnia) wznawia obsługę Punkt Paszportowy w Tarnowskich Górach.
Złożenie wniosku paszportowego i odbiór paszportu są możliwe tylko po umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem ☎ 32 381 37 92.
Klienci bez rezerwacji nie będą odsługiwani. Jednocześnie prosi się klientów o zachowanie odpowiedniego rygoru sanitarnego obowiązującego na terenie budynku przy ul. Karłuszowiec 5.

Prosty sposób załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Sprawy dotyczące zakupu mapy zasadniczej oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków mogą być realizowane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, po wcześniejszym zalogowaniu przez profil zaufany, w Portalu Interesanta który jest dostępny na stronie internetowej https://geodezja.tarnogorski.pl/portal-interesanta/
Nie wychodząc z domu można otrzymać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną wnioskowane dokumenty.
Link do głównej strony https://gis.tarnogorski.pl/

Zadzwoń teraz Skip to content