Protokół z konsultacji projektu

Protokół z konsultacji projektu

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innychobiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego....
Protokół z konsultacji projektu

OGŁOSZENIE-konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Przeprowadza się w dniach 12-14 kwietnia 2022 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat...
Call Now ButtonZadzwoń teraz