Remont laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

Remont laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Celem projektu jest modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w zakresie 4 pomieszczeń laboratoriów chemicznych po 2 na każdej kondygnacji wraz z pokojem wag, pokojami przygotowawczymi, sterylizatornią, stacją demineralizacji wody oraz ciągami komunikacyjnymi.

Powierzchnia użytkowa modernizowanych pomieszczeń to ok. 465 m2.

Remont ma na celu stworzenie warunków przestrzennych i organizacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz podniesienie standardu funkcjonalnego i użytkowego.

Z wyremontowanej infrastruktury będą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Chemiczno -Medycznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich oraz innych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego.

Zakres prac:
– wymiana instalacji wod-kan,
-wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem,
– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i jej zasilenie,
– wymiana instalacji gazu dla zasilania stanowisk,
– inne roboty budowlane,
-doposażenie 4 pracowni praktycznej nauki zawodu.

W ramach zadania zmodernizowane będą cztery pracownie do praktycznej nauki zawodu (pracownia mikrobiologiczna, instrumentalna, chemiczna, techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych).

W ramach projektu wsparciem zostanie objęty 1 obiekt infrastruktury kształcenia zawodowego, którego potencjał wynosi 88 osób, co oznacza, że z wyremontowanej infrastruktury będzie mogło korzystać jednocześnie 88 osób.

Okres realizacji: 2021-01-15 –2022-06-30

Całkowita wartość projektu : 1 512 835,56 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 077 029,32 zł.

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz