„Tarnogórski bez barier”

logo ue

Powiat Tarnogórski otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Tarnogórski bez barier” z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Łączna wysokość wydatków ogółem przedsięwzięcia grantowego wynosi 205 600,00 zł, w tym grant w wysokości 171 333,33 zł. Planowany wkład własny wyniesie co najmniej 20 % rozliczonego grantu.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez powiat.

W zakresie poprawy dostępności usług świadczonych zaplanowano do realizacji następujące działania:

  • montaż platformy schodowej umożliwiającej poruszanie się oraz zaadaptowanie wejścia do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach poprzez montaż rampy oraz najazdu progowego dla osób niepełnosprawnych;
  • zakup pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących
  • infomatu oraz systemu dźwiękowo – alarmowego
  • zapewnienie informacji o zakresie działalności JST na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • dostęp online do usługi tłumacza dla osób z dysfunkcjami słuchu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
    W wyniku realizacji poprawie ulegną dostępność architektoniczna oraz informacyjno – komunikacyjna.

awatar panstwowy fundusz

logo ue
Call Now ButtonZadzwoń teraz