Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT
Celem projektu była modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkól Techniczno-Usługowych przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach, której efektem jest poprawa efektywności energetycznej budynku o 73,46%.

W ramach projektu wykonano:
– docieplenie ścian zewnętrznych,
– wymianę stolarki okiennej,
– wymianę ślusarki drzwiowej zewnętrznej,
– docieplenie stropodachów,
– wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
– inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano energetycznie 1 budynek o powierzchni użytkowej 3067,51 m2.

Efekty realizacji projektu to :
– oszczędność energii cieplnej 1828,70 GJ/rok,
– zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1828,70 GJ/rok,
– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 660363,89 [kWh/rok]
– efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,107 [ton PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 222,85 [ton równoważnika CO2/rok].

Okres realizacji: 2014-07-09 – 2019-01-31

Całkowita wartość projektu: 2 044 613,11 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 308 394,48 zł

awatar do funduszy europejskich
Zadzwoń teraz