Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko-emisyjna.

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku o 82,6 %,.

W ramach termomodernizacji przewidziane jest:
– docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych.,
– wymiana okien w garażach i budynku biurowym,
– montaż żaluzji zewnętrznych.,
– zmiana bram rozwieranych na okna w garażach,
– docieplenie dachu i posadzki w garażach,
– wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej
– montaż paneli fotowoltaicznych,
– remont wentylacji.

W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowany energetycznie 1 budynek o powierzchni użytkowej 272,76 m2 wybudowana zostanie 1 jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Efekty realizacji projektu to:
– oszczędność energii elektrycznej 51,28 [MWh/rok]
– oszczędność energii cieplnej 408,40 [GJ/rok],
– zmniejszenie zużycia energii końcowej o 593,04 [GJ/rok],
– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 37,95 [MWh/rok]
– dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,038 [MWe]

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 301354,09 [kWh/rok]
– efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery 0,024 [t PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 90,44 [ton ekwiwalentu CO2/rok].

Okres realizacji: 2020-04-06 –2022-09-30

Wartość całkowita projektu 808 105,94 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 622 431,37 zł.

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz