Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. – Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. – Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: IV.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs
Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach ul. Włoska 24, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku o 58,81 %.

W ramach projektu zostaną wykonane:
– wymiana stolarki okiennej,
– wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
– docieplenie ścian zewnętrznych,
– docieplenie stropodachów i dachów,
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
– inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany.

W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowany energetycznie 1 budynek o powierzchni użytkowej 6256 m2.

Efekty realizacji projektu to:
– oszczędność energii cieplnej 3021,00 [GJ/rok]
– zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2116,00 [GJ/rok]
– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1090913,61 [kWh/rok]
– efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,154 [t PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 362,49 [ton ekwiwalentu CO2/rok].

Okres realizacji: od 2014-07-02 – 2022-03-31

Wartość całkowita: 3 375 412,17 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej : 2 395 420,55 zł

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz