Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. emisyjna.

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Cel projektu to modernizacja energetyczna budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku o 61,2 %.

W ramach projektu wykonane zostaną:
– docieplenie ścian zewnętrznych w tym fundamentowych,
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
– docieplenie stropodachów,
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
– wymiana opraw świetlnych na energooszczędne,
–  inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany.

W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane energetycznie 2 budynki o powierzchni użytkowej  1748,20 m2.

Efekty realizacji projektu to:
– oszczędność energii elektrycznej 26,80 [MWh/rok]
– oszczędność energii cieplnej 676,68 [GJ/rok],
– zmniejszenie zużycia energii końcowej  o 773,16 [GJ/rok],
– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 324776,22 [kWh/rok]
– efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,03750 [t PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 104,410 [ton ekwiwalentu CO2/rok].

Okres realizacji:2020-08-31 –2022-12-30

Wartość całkowita: 2 544 577,06 zł,
Dofinansowanie z Unii Europejskiej : 1 883 794,95 zł

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz