Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7

Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

 Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Celem projektu była modernizacja energetyczna budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Strzelców Bytomskich 7 w Tarnowskich Górach, której efektem jest poprawa efektywności energetycznej budynku o 76,69%.

W ramach projektu wykonano:
– wymianę stolarki okiennej
– wymianę stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej
– docieplenie ścian zewnętrznych
– docieplenie stropodachów
– wymianę instalacji c.o. oraz sieci zewnętrznej c.o.
– inne roboty budowlane towarzyszące wykazane w projekcie jako wydatek niekwalifikowany.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano energetycznie 1 budynek o powierzchni użytkowej 1680 m2.

Efekty realizacji projektu to:
– oszczędność energii cieplnej 2550,23 GJ/rok,
– zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2550,23 GJ/rok,
– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 920 913,88 [kWh/rok]
– efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu emitowanego do atmosfery o 0,15 [ton PM10/rok] oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 310,77 [ton równoważnika CO2/rok].

Okres realizacji projektu 13.04.2015 – 30.11.2019

Całkowita wartość projektu: 2 366 903,94 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 886 624,56 zł

awatar do funduszy europejskich
Call Now ButtonZadzwoń teraz