Adam Morawiec – nieetatowy członek Zarządu Powiatu

Adam Morawiec

Adam Morawiec

członek zarządu

Tarnogórzanin, absolwent kierunku administracja w Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2008-2011 – prezes zarządu Pałac w Rybnej sp. z o.o. a od 2011 dyrektor instytucji kultury Pałac w Rybnej. Radny Rady Powiatu w kadencjach 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023. Członek Komisji Budżetu i Finansów.

Przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków przez:

  • Starostę Tarnogórskiego i Wicestarostę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Starosty i Wicestarosty;
    tel. 32 381 37 11
  • Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Członków Zarządu;
    tel. 32 381 37 22
Zadzwoń teraz