Gminy i jednostki organizacyjne

Rejestry IntraEwid jest aplikacją dostępną tylko dla Gmin i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

  1. Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Złożenie wniosku do Administratora Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego (ASI) o nadanie uprawnień w systemie IntraEwid (EGiB) wraz z oświadczeniem podpisanym przez pracownika dla którego generowane jest konto.
    O dostęp do systemu wnioskuje Wójt lub Burmistrz. Uprawnienia nadaje się na okres 1 roku.
  3. W przypadku przedłużenia konta wystarczy złożyć tylko wniosek do ASI.

 

Wzory wniosku i oświadczenia

Pytania i odpowiedzi

Pracownik ma konto w serwisie, ale mija termin ważności konta. Jaka jest procedura przedłużenia ważności konta?

Należy złożyć tylko wniosek do ASI, oświadczenia nie trzeba zgłaszać ponownie.

Dane autoryzacyjne do systemu pozostają bez zmian, pracownik mający konto pracuje na dotychczasowych uprawnieniach.

Nie widzę zakładki IntraEwid

Aby móc korzystać z systemu IntraEwid zewnętrzny adres IP komputera (sieci z jakiej korzysta użytkownik) musi  być zgłoszony administratorowi. Jeżeli nie widzisz zakładki IntraEwid to prawdopodobnie zmienił się twój zewnętrzny adres IP.

Dlaczego mam zablokowane konto?

Konto w systemie może być zablokowane w przypadku, gdy kilkakrotnie pomylimy się podczas podawania użytkownika i hasła.

Należy skontaktować się z Administratorem systemu (poniżej podany kontakt techniczny), który odblokuje konto.

 

Moje konto straciło ważność, dlaczego ?

Jeżeli system wyświetla taki komunikat, oznacza to, że minął czas aktywacji konta podany na wniosku. (1 rok)

Należy wystąpić ponownie o dostęp do systemu.

 

Kontakt techniczny

Kontakt techniczny w zakresie dostępu i funkcjonowania Serwisu Map i Rejestru IntraEwid.

Krzysztof Głaz, Główny Specjalista IT
tel. (032) 382-27-23
e-mail: admin.geodezja (at) tgpowiat.pl

Zadzwoń teraz