Informacje kontaktowe Wydziału Geodezji

Adres

Wydział Geodezji

ul. Mickiewicza 41
42-600 Tarnowskie Góry

Ważniejsze telefony

Roman Kurtyka – Geodeta Powiatowy
tel. (032) 382-27-30

Jarosław Leńdźwa – Kierownik Ref. Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel. (032) 382-27-47

Jacek Ukuś – Kierownik Ref. Systemu Informacji Przestrzennej
tel. (032) 382-27-42

Monika Skuła – Kierownik Ref. Ewidencji Gruntów i Budynków
tel. (032) 382-27-29

Roman Kurtyka – Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
tel. (032)
382-27-30

Zespół koordynacyjny
tel. (032) 382-27-49 e-mail: zudp@tarnogorski.pl

Sekretariat: tel. (032) 382-27-21
e-mail: sekretariat.geodezja@tgpowiat.pl

Krzysztof Głaz – Główny Specjalista ds. Informatyki
tel. (032) 382-27-23 e-mail: admin.geodezja@tgpowiat.pl

Telefony kontaktowe w sprawach

Przygotowanie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych
tel. (032) 382-27-44

Realizacja wniosków o wydanie map
tel. (032) 382-27-43

Pracownia SIP
tel. (032) 382-27-48

Organizacja posiedzeń ZUDP
tel. (032) 382-27-49

Realizacja wniosków w sprawie wypisów z ewidencji gruntów i budynków
tel. (032) 382-27-27

[ Kompletna lista adresów i telefonów kontaktowych ]

Zadzwoń teraz