Konkurs na stanowisko prezesa zarządu Inkubatora Przedsiębiorczości

Data publikacji: 14 czerwca 2021

Rada Nadzorcza Inkubatora przedsiębiorczości Sp. z o.o. informuje o konkursie na stanowisko prezesa zarządu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Więcej szczegółów w poniższych załącznikach.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na adres: Inkubatora przedsiębiorczości Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 49 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.” w terminie do 16 czerwca 2021 r, do godz. 15.00. Na kopercie kandydat umieszcza także swoje imię i nazwisko oraz adres zwrotny, nr telefonu i e-mail.

Dokumenty, które wpłyną po terminie (po wskazanym dniu – decyduje data dostarczenia do Spółki) nie będą rozpatrywane. Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych ofert w zakresie spełnienia wymogów formalnych nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni od daty terminu zakończenia składania ofert.

Call Now ButtonZadzwoń teraz