Powiat dla młodzieży uczącej się zawodu

Data publikacji: 17 lipca 2021
Stoją uśmiechnięte 3 osoby w wieku licealnym

Pół tysiąca uczniów podnosi swoje kwalifikacje dzięki projektowi pod nazwą Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej. Powiat Tarnogórski pełni rolę Lidera tego projektu, który opiewa na kwotę prawie 5 milionów złotych. Starostwo Powiatowe realizuje przedsięwzięcie we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach.

Dzięki pozyskanym środkom zorganizowane zostały kursy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla ponad 500 uczestników z 29 kierunków kształcenia, w tym praktyki i staże dla 300 uczniów. Dodatkowo 37 nauczycieli kształcących w szkołach zawodowych skorzystało z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach i studiach podyplomowych.  W ramach tego projektu zakupiono wyposażenie do ponad 40 pracowni nauki zawodu w 9 szkołach. Łącznie dla szkół średnich i zawodowych zrealizowano 6 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 5 363 667, 93 zł w tym z Unii Europejskiej 5 144 827,36 zł.

Więcej informacji >>>>pieniądze dla tarnogórskiego<<<<

Zadzwoń teraz