Pieniądze dla Tarnogórskiego

A

Perspektywa 2014-2020

Remont laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych

Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1

Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14

Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 23

 

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24. – Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki.

Aktualności

Zadzwoń teraz