Jak zabezpieczyć się przed złym wykonaniem usługi? Radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Data publikacji: 15 września 2021
wejscie do budynku starostwa

Rzecznik konsumentów podsumował tegoroczny okres wakacyjny. Jak wynika ze zgłoszonych spraw i interwencji okres ten obfitował w porady dotyczące reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych czy sprzętu komputerowego. W sektorze usług górowały natomiast problemy związane z umowami o remont mieszkania, drobne naprawy czy bieżącą konserwację pomieszczeń.

Przy okazji rzecznik proponuje zabezpieczyć się przed złym lub niezgodnym z ustaleniami wykonaniem usługi czy prac poprzez zawarcie pisemnej umowy z fachowcem. Jeżeli to firma przedstawia nam już gotową umowę należy przeczytać jej warunki zanim się ją podpisze. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o doprecyzowanie w umowie szczegółów zleconych prac, a w razie skomplikowanej usługi warto załączyć do umowy projekt. Ważne też jest aby jasno i precyzyjnie ustalić termin wykonania prac oraz cenę za usługi. Oczywiście na koniec należy zażądać dowodu zapłaty, a gdy wpłacaliśmy zaliczki to za każdym razem musimy dostać pokwitowanie/potwierdzenie w formie pisemnej. Podstawowe środki ostrożności, brak pośpiechu i nie korzystanie z „okazji życia” powinno ograniczyć ryzyko do minimum.  

Przedsiębiorca odpowiada za wady ujawnione w dziele przez okres dwóch lat. Podstawą każdej reklamacji jest dowód zawarcia umowy z konkretną firmą świadczącą usługi, lub dowód zapłaty. Jeśli nie posiadamy tych dokumentów trudno będzie skutecznie wymóc na przedsiębiorcy poprawienia usługi – stwierdza Renata Krus Powiatowy Rzecznik Konsumentów

kontakt i więcej informacji: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Konsumenckie porady prawne można również uzyskać korzystając z infolinii konsumenckiej: 801 440 220 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 (opłata wg. taryfy operatora).

Bezpłatne porady prawne w formie elektronicznej można uzyskać pisząc na adres: porady@dlakonsumentow.pl

wejscie do budynku starostwa
Call Now ButtonZadzwoń teraz