Startujemy! Budżet partycypacyjny 2024 !

Data publikacji: 13 lutego 2023
BUDŻET 2024 awatar mapa powiatu oraz budynek starostwa z lotu ptaka

Szanowni Państwo! Rusza kolejna, już VIII edycja budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego pozostawił do dyspozycji mieszkańców kwotę 600 tysięcy złotych. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Twój głos ma znaczenie”.

Dzięki budżetowi partycypacyjnemu, każdy będzie mógł samodzielnie zgłosić, a potem zadecydować w głosowaniu, na jak cel powyższe pieniądze zostaną wydane.

Od dziś do 24 marca br. można składać propozycje projektów, które będą realizowane w 2024 roku.

Harmonogram:

 • od 13.02.2023 roku do 24.03.2023 roku prowadzenie akcji promocyjnej.
  Składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2024 oraz możliwość ich konsultacji.
 • od 27.03.2023 roku do 09.05.2023 roku Weryfikacja propozycji mieszkańców na podstawie rozdziału 3 załącznika do Uchwały nr XVIII/184/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego z późn. zm. Ustalanie przez komisję opiniującą ostatecznej listy projektów do głosowania.
 • 10.05.2023 roku do 9.06.2023 roku procedura odwoławcza: składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków i rozpatrywanie zażaleń.
 • od godz. 12.00 12.06.2023 roku do 26.06.2023 roku godz. 12.00
  Głosowanie społeczne nad propozycjami.
 • do dnia 11.07.2023 roku ogłoszenie wyników głosowania społecznego.

Na stronie BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2024 publikujemy dla Państwa formularze oraz przygotowane materiały pomocnicze:

 1. Zasady i procedury budżetu partycypacyjnego
 2. Formularze do pobrania
 3. Harmonogram
 4. Budżet Partycypacyjny na 2024 rok
 5. Lista osób popierających projekt
 6. Wykaz nieruchomości powiatowych
 7. Wykaz dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
 8. Przykładowy cennik budżetu partycypacyjnego

Zapraszamy do udziału w VIII edycji budżetu partycypacyjnego. Liczymy na Państwa projekty!

Kto może zgłosić pomysł na projekty do budżetu partycypacyjnego?

Propozycję projektów do zrealizowania może zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ile pieniędzy przewidziano na realizację projektów w ramach budżetu partycypacyjnego dla Powiatu Tarnogórskiego?

Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 600 000zł.
Środki zostały podzielone na dwie pule.

Dla gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn otrzymują 45% ogólnej kwoty budżetu partycypacyjnego tj. 270 000zł;

Dla gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują 55% ogólnej kwoty budżetu partycypacyjnego tj. 330 000zł

Jakie projekty nie będą brane pod uwagę?

Projekty, których zakres zakłada sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia oraz których realizacja nie zapewni możliwości korzystania mieszkańcom z zrealizowanego projektu w ramach Budżetu partycypacyjnego z uwagi na fakt, że zadanie wymaga np. wykonania kolejnego etapu.

Pamiętaj!
Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać wartość środków przeznaczonych dla poszczególnej grupy gmin.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania Budżet Partycypacyjny edycja na 2024 rok

Zadzwoń teraz