OGŁOSZENIE

Data publikacji: 22 września 2023
baner_konsultacje_spoleczne


W związku z Zarządzeniem nr 10/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenie procedury konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projekt w sprawie:

  • przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
    z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

    2024 rok.

Link do Ogłoszenia „roczny program współpracy Powiatu Tarnogórskiego

Call Now ButtonZadzwoń teraz