Powiat Tarnogórski pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Data publikacji: 10 czerwca 2024
kolaż zdjęć z budynkami, napis uczęsięwtg

Powiat Tarnogórski pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe na realizację projektów edukacyjnych w 9 tarnogórskich technikach.
Celem wszystkich projektów jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego.

Logotypy projektu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

W ramach projektów planowana jest organizacja wysokiej jakości staży uczniowskich dla uczniów klas II i IV, na zasadach określonych w art. 120 ustawy prawo oświatowe w oparciu o trójstronną umowę stażową pomiędzy uczniem, szkołą a podmiotem przyjmującym na staż.

Staże uczniowskie realizowane będą u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Uczestnicy projektu, którzy zrealizują pełny wymiar godzin stażu 140 h otrzymają stypendium stażowe i będą mieli możliwość, aby odbyty staż został zaliczony przez Dyrektora na poczet obowiązkowych praktyk szkolnych.

Z projektu będzie miało możliwość skorzystać 1090 uczniów i uczennic z 25 kierunków kształcenia.

Szczegółowe informacje już wkrótce na stronach i profilach społecznościowych prowadzonych przez szkoły – realizatorów.

Łączna wartość planowanych do realizacji projektów wynosi:

– 4 885 107,50 zł w tym dofinansowanie 90% w wysokości:

– 4 396 596,75 zł, z czego:

– 4 152 341,37 zł pochodzi z Unii Europejskiej,

– 244 255, 37 zł z Budżetu Państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Logotypy projektu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Szkoły które będą realizowały opisane projekty poniżej :

Technikum nr 2 w Budowlance – Budowlanka z praktyką w przyszłość
Technikum nr 12 w Kolejówce – Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce
Technikum nr 5 w Sorbonie – NOWA JAKOŚĆ W TARNOGÓRSKIEJ SORBONIE
Technikum nr 13 w Radzionkowie – Perspektywy przyszłości zawodowej w Trzynastce w Radzionkowie
Technikum nr 6 w Gastronomiku – Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie
Technikum nr 4 w Mechaniku Praktyki PRO – Rozwój zawodowy w Mechaniku
Technikum nr 9 – Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość
Technikum nr 7 w Plastyku – Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy

Technikum nr 1 w Chemiku – SuperStaż w Chemiku

Logotypy projektu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Budowlanka z praktyką w przyszłość

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 110 uczniów i uczennic klas II i IV kształcących się na kierunku technik budownictwa. Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 31.08.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 110 osób z klas II i IV z kierunku kształcenia technik budownictwa.

Wartość całkowita projektu 492 992,50 zł
Dofinansowanie 443 693,25 zł w tym Wartość dofinansowania z UE 419 043,63 zł
Budżet Państwa 24 649,63 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego  2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe# Fundusze UE

Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się na kierunkach kształcenia technik transportu kolejowego oraz technik logistyk. Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 15.01.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 100 uczniów i uczennic klas
III i IV kierunku technik logistyk i technik transportu kolejowego.
Wartość całkowita projektu 448 175 zł Dofinansowanie 403 357,50 zł
w tym: wartość dofinansowania z UE 380 948,75 zł
Budżet Państwa 22 408,75 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe
#FunduszeUE

NOWA JAKOŚĆ W TARNOGÓRSKIEJ SORBONIE
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 110 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się na kierunkach kształcenia technik fotografii i multimediów, technik pojazdów samochodowych oraz technik elektryk. Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 31.08.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 110 osób z kierunku technik pojazdów samochodowych, technik fotografii i multimediów oraz technik elektryk z klas III i IV.
Wartość całkowita projektu 492 992,50 zł Dofinansowanie 443 693,25 zł
w tym:
Wartość dofinansowania z UE 419 043,63 zł Budżet Państwa 24649,63 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe
#Fundusze UE

Perspektywy przyszłości zawodowej w Trzynastce w Radzionkowie
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 13 w Radzionkowie poprzez organizację staży uczniowskich dla 150 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się w Technikum nr 13 w Radzionkowie na kierunkach: technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik elektryk. Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 20.01.2025- 15.12.2025.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 150 osób z kierunku technik hotelarstwa, technik obsługi portów i terminali, technik elektryk z klas III i IV.
Wartość całkowita projektu 672 262.50 zł Dofinansowanie 605 036,25 zł
w tym:
Wartość dofinansowania z UE 571 423.12 zł Budżet Państwa 33 613,13 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe
#Fundusze UE

Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym
w gastronomii i hotelarstwie
.
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 150 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się na kierunkach kształcenia technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026.
Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 31.08.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 150 osób kierunkach technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Wartość całkowita projektu 672 262.50 zł Dofinansowanie 605 036,25 zł
w tym:
Wartość dofinansowania z UE 571 423.12 zł, Budżet Państwa 33 613,13 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji,
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe,
#Fundusze UE

Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (ZSTiO) poprzez organizację staży uczniowskich dla 150 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się na kierunkach kształcenia technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik mechanik. Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych.
Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe. Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 28.08.2026.
W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 150 osób kierunkach technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik mechanik.
Wartość całkowita projektu 672 262.50 zł Dofinansowanie 605 036,25 zł
w tym:
Wartość dofinansowania z UE 571 423.12 zł Budżet Państwa 33 613,13 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe #FunduszeUE

Staż zawodowy z Ekonomikiem krokiem w lepszą przyszłość
Projekt zakłada organizację staży uczniowskich dla 70 uczniów klas III i IV z kierunków kształcenia technik ekonomista, technik spedytor, technik reklamy. Koncepcja projektu zakłada objęcie grupy docelowej wsparciem w formie staży uczniowskich w wymiarze 140 h dla każdego uczestnika projektu. Za zrealizowany, pełny wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe. Okres realizacji projektu 20.01.2025 – 15.04.2026.
Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 70 osób z kierunku technik ekonomista, technik spedytor, technik reklamy.
Wartość całkowita projektu 313 722.50 zł Dofinansowanie 282 350,25 zł
w tym:
Wartość dofinansowania z UE 266 664.12 zł Budżet Państwa 15 686, 13 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe
#FunduszeUE

Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Górach (ZSAP) poprzez organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów i uczennic klas III i IV kształcących się na kierunkach kształcenia technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik stylista. Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe. Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 31.08.2026. W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 100 osób z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik stylista z klas III i IV.
Wartość całkowita projektu 448 175 zł
Dofinansowanie 403 357,50 zł
w tym:
Wartość dofinansowania z UE 380 948,75 zł Budżet Państwa 22 408,75 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe
#Fundusze UE

SuperStaż w Chemiku
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach poprzez organizację staży uczniowskich dla 150 uczniów i uczennic klas III i IV z kierunków kształcenia technik analityk, weterynarii oraz klasy IV technika ortopedy. Każdy uczestnik/uczestniczka odbędzie staż uczniowski w wymiarze 140 h zegarowych. Za zrealizowany wymiar godzin stażu uczniowskiego uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają stypendium stażowe. Projekt realizowany będzie w ciągu dwóch lat szkolnych 2024/2025 i 2025/2026. Okres realizacji projektu 02.09.2024 – 15.04.2026. W wyniku realizacji projektu kwalifikacje nabędzie 150 osób z klas III z kierunków kształcenia technik analityk i technik weterynarii oraz z klas IV z kierunku technik ortopeda.
Wartość całkowita projektu 672 262.50 zł
Dofinansowanie 605 036,25 zł
w tym:
Wartość dofinansowania z UE 571 423.12 zł Budżet Państwa 33 613,13 zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe
#FunduszeUE

Zadzwoń teraz