Wykaz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do wynajmu

Starosta Tarnogórski ogłasza przetarg

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Świerklańcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki o numerach:...
Zadzwoń teraz