Wydział Komunikacji

Internetowa rejestracja do wydziału komunikacji
umożliwia załatwienie następujących spraw:

rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu, odbiór i wymianę dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie sprzedaży pojazdu, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, rejestrację czasową, zmianę danych technicznych, czasowe wycofanie pojazdu, wpisanie lub skreślenie zestawu rejestrowego, wydawanie zaświadczenia o posiadanym pojeździe oraz zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju przez Rząd RP, mającymi na celu ograniczenie skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy, że począwszy od dnia 1 kwietnia br. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach będzie przyjmował do rejestracji jedynie pojazdy nowe oraz pojazdy sprowadzone z zagranicy (tj. dotychczas niezarejestrowane). Pozostałe, dotychczas wprowadzone ograniczenia w załatwianiu spraw w Wydziale Komunikacji pozostają bez zmian.

Godziny przyjmowania stron:

  • poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.00 do godziny 14.30
  • wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.30
  • piątek od godziny 7.00 do godziny 13.30
Call Now ButtonZadzwoń teraz