Wydział Komunikacji

tel. (32) 381-87-66

Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
Uwaga!
– od 8 lutego zmiana systemu rezerwacji internetowej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Bezpośredni link do systemu rezerwacji internetowej:

www.tarnogorski.bezkolejki.eu/wk

  Rezerwacja w systemie internetowym uprawnia do załatwienia:
  • rejestracji pojazdów nowych i używanych, krajowych i zagranicznych,
  • wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,
  • wymiany dowodów z powodu braku miejsca na wpis,
  • dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym,
  • czasowe wycofanie i przywrócenie do ruchu pojazdu.

  Informujemy, że system rezerwacji internetowej dedykowany jest:
  • Usługa R – klient indywidulany może dokonać rezerwacji internetowej na rejestrację do 2 pojazdów dziennie oraz na rejestrację do 4 pojazdów miesięcznie
  • Usługa F – firma lub klient hurtowo rejestrujący pojazdy może dokonać rezerwacji internetowej na rejestrację 5 pojazdów dziennie.
  • Usługa N – (opcjonalna) dedykowana dla klientów indywidualnych, wprowadzająca dodatkowe terminy dla rejestracji pojazdów fabrycznie nowych

  Podczas rezerwacji terminu wizyty:
  • dla rejestracji pojazdów fabrycznie nowych w miejsce numeru rejestracyjnego wpisujemy NOWY,
  • dla rejestracji pojazdów zakupionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez tablic rejestracyjnych w miejsce numeru rejestracyjnego wpisujemy BRAK

  Rezerwacja 1 terminu uprawnia do rejestracji 1 pojazdu / załatwienia 1 sprawy

  Potwierdzeniem dokonania rezerwacji internetowej jest zwrotne przesłanie 6-cyfrowego kodu dostępu SMS-em lub poprzez e-mail (zależnie od wybranej formy potwierdzenia).

  Kod dostępu wymagany jest do pobrania biletu w biletomacie w holu Wydziału Komunikacji w umówionym terminie wizyty.

  Jeden kod dostępu uprawnia do pobrania 1 biletu na 1 pojazd.

  Bilety do pobrania w biletomacie holu Wydziału Komunikacji:
  • Bilet „potwierdzenie rezerwacji internetowej” po uprzednim wpisaniu kodu dostępu otrzymanego przy rezerwacji internetowej dla usług R,F,N.

  Pozostałe sprawy są na bieżąco realizowane w wydziale bez konieczności wcześniejszego umawiania się za pobraniem w biletomacie biletu „C”.

  Bilety dostępne w biletomacie bez rezerwacji internetowej w holu Wydziału Komunikacji
  • Bilet E – dla spraw związanych z prawem jazdy
  • Bilet C – dla odbiorów dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, załatwienia wtórników tablic, dodatkowych tablic, tabliczek znamionowych, wydawania zaświadczeń, zgłaszanie nabycia i zbycia pojazdów, demontaże pojazdów, wpisy w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, gaz, TAXI,…),
  Przerwa w wydawaniu biletu C od godz. 10:45 – 11:15

  Uwaga:
  Podczas rezerwacji terminu wizyty na stronie internetowej www.tarnogorski.bezkolejki.eu/wk, warunkiem koniecznym do rejestracji pojazdu jest wpisanie poprawnego nr VIN oraz imię i nazwisko właściciela pojazdu w myśl przepisów art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  W przypadku gdy zarezerwowany termin wizyty nie będzie wykorzystany, należy go anulować.

  Dokumenty do pobrania BIP

  Numery kont

  WAŻNE!
  Zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu należy dokonać zgodnie z przepisami prawa administracyjnego za pomocą:
  1) dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez Profil Zaufany przy użyciu platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub
  2) osobiście po uprzednim pobraniu biletu „C” w biletomacie Wydziału Komunikacji z wypełnionym wnioskiem (dokumenty do pobrania) Rejestracja pojazdów wniosek: „zgłoszenie sprzedaży pojazdu” lub wniosek „rejestracja pojazdu – zaznaczając opcję zawiadamiam o nabyciu pojazdu” wraz z dokumentem zbycia/nabycia pojazdu.
  UWAGA! Od dnia 18.10.2021r zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu wnoszone na adres poczty elektronicznej komunikacja@tarnogorski.pl w myśl art. 63 § 1 KPA organ administracji publicznej pozostawia bez rozpoznania.

  Jak zgłosić przez internet zakup (nabycie) / zbycie pojazdu przez Profil Zaufany:
  W terminie 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia pojazdu (termin 60 dni obowiązuje od dnia 1 lipca 2021r), należy poinformować w przypadku zakupu pojazdu, właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji, natomiast w przypadku zbycia pojazdu właściwy dla miejsca ostatniej rejestracji wydział komunikacji.

  Można to zrobić zdalnie przez internet. Wystarczy posiadać Profil Zaufany. Jeśli go nie mamy, można go szybko założyć poprzez internetowe konto w banku, który posiada zgodę na potwierdzenie Profilu Zaufanego.

  W tym celu wystarczy wejść na stronę www.gov.pl, a następnie w zakładkę „Mój GOV”.

  W kolejnych krokach należy klikać w „usługi dla obywatela”, „kierowcy i pojazdy”, „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”, a na końcu w „Wyślij zgłoszenie”.

  Do zgłoszenia nabycia (zakupu) / zbycia pojazdu, należy dołączyć skan bądź zdjęcie umowy kupna-sprzedaży. Następnie należy wybrać właściwy wydział komunikacji.

  Przypominamy o obowiązku odbioru dowodu rejestracyjnego.
  Konsekwencje na jakie naraża się kierowca, który nie odebrał dowodu rejestracyjnego i porusza się pojazdem, którego pozwolenie czasowe utraciło ważność:
  • grzywna do 1500 zł,
  • zakaz dalszej jazdy i odholowanie pojazdu,
  • brak możliwości zarejestrowania pojazdu w przypadku jego zbycia.

  W myśl art. 94 § 2. Kodeksu wykroczeń „karze grzywny do 1500 zł podlega ten, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu”.

  W myśl art. 72 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. sprzedaż pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, skutkuje brakiem możliwości jego zarejestrowania przez nabywcę.

  awatar wydzial komunikacji

  Godziny przyjmowania stron:

  • poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.00 do godziny 14.00
  • wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.00
  • piątek od godziny 7.00 do godziny 13.00
  Call Now ButtonZadzwoń teraz