Wydział Komunikacji

tel. (32) 381-87-66

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach uprzejmie informuje, że w dniach:

30.11.2023 od godz. 12:00 oraz
1.12.2023 (cały dzień)

Wydział Komunikacji będzie nieczynny z powodu prac remontowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
Uwaga!
– od 8 lutego zmiana systemu rezerwacji internetowej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Bezpośredni link do systemu rezerwacji internetowej:

www.tarnogorski.bezkolejki.eu/wk

  Rezerwacja w systemie internetowym uprawnia do załatwienia:
  • rejestracji pojazdów nowych i używanych, krajowych i zagranicznych,
  • wtórników dowodów rejestracyjnych,
  • wymiany dowodów z powodu braku miejsca na wpis,
  • wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu zmiany adresu lub nazwiska właściciela,
  • dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym,
  • czasowe wycofanie i przywrócenie do ruchu pojazdu.

  Informujemy, że system rezerwacji internetowej dedykowany jest:
  • Usługa R – klient indywidulany może dokonać rezerwacji internetowej na rejestrację do 2 pojazdów dziennie oraz na rejestrację do 5 pojazdów miesięcznie
  • Usługa F – firma lub klient hurtowo rejestrujący pojazdy może dokonać rezerwacji internetowej na rejestrację 5 pojazdów dziennie.

  Podczas rezerwacji terminu wizyty:
  • bilet w Wydziale Komunikacji należy pobrać najpóźniej 10 min przed umówioną godziną,
  • podczas rezerwacji terminu należy bezwzględnie podać numer VIN pojazdu,
  • dla pojazdów nowych w miejsce nr rej wpisujemy „NOWY”
  • dla pojazdów zakupionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez tablic rejestracyjnych w miejsce nr rej wpisujemy „BRAK”,
  • Potwierdzeniem dokonania rezerwacji internetowej jest zwrotne przesłanie 6-cyfrowego kodu dostępu SMS-em lub poprzez e-mail (zależnie od wybranej formy potwierdzenia).
  • na umówioną wizytę należy przynieść wypełniony wniosek wraz wymaganymi dokumentami (wniosek PDF z możliwością edytowania) można pobrać ze strony https://powiat.tarnogorski.pl/wydzialy/wydzial-komunikacji/ >> Dokumenty do pobrania BIP >> Rejestracja pojazdów >> Wnioski do pobrania – wniosek można wypełnić na komputerze i wydrukować.

  Kod dostępu wymagany jest do pobrania biletu w biletomacie w holu Wydziału Komunikacji w umówionym terminie wizyty.
  Rezerwacja 1 terminu uprawnia do rejestracji 1 pojazdu / załatwienia 1 sprawy
  Jeden kod dostępu uprawnia do pobrania 1 biletu na 1 pojazd.

  Jeden kod dostępu uprawnia do pobrania 1 biletu na 1 pojazd.

  Bilety do pobrania w biletomacie holu Wydziału Komunikacji:
  • Bilet „potwierdzenie rezerwacji internetowej” po uprzednim wpisaniu kodu dostępu otrzymanego przy rezerwacji internetowej dla usług R, F.
  Bilety dostępne w biletomacie Wydziału Komunikacji realizowane bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu:
  • Bilet E – dla spraw związanych z prawem jazdy
  • Bilet C – dla odbiorów dowodów rejestracyjnych, załatwienia wtórników tablic, dodatkowych tablic, tabliczek znamionowych, wydawania zaświadczeń, zgłaszanie nabycia i zbycia pojazdów, demontaże pojazdów, wpisy w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, gaz, TAXI,…),

  Uwaga:
  Podczas rezerwacji terminu wizyty na stronie internetowej www.tarnogorski.bezkolejki.eu/wk, warunkiem koniecznym do rejestracji pojazdu jest wpisanie poprawnego nr VIN oraz imię i nazwisko właściciela pojazdu w myśl przepisów art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  W przypadku gdy zarezerwowany termin wizyty nie będzie wykorzystany, należy go anulować.

  Dokumenty do pobrania BIP

  Numery kont

  WAŻNE!
  Zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu należy dokonać zgodnie z przepisami prawa administracyjnego za pomocą:
  1) dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez Profil Zaufany przy użyciu platformy ePUAP lub
  2) osobiście po uprzednim pobraniu biletu „C” w biletomacie Wydziału Komunikacji z wypełnionym wnioskiem (dokumenty do pobrania) Rejestracja pojazdów wniosek: „zgłoszenie sprzedaży pojazdu” lub wniosek „rejestracja pojazdu – zaznaczając opcję zawiadamiam o nabyciu pojazdu” wraz z dokumentem zbycia/nabycia pojazdu.

  UWAGA! Od dnia 18.10.2021r zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu wnoszone na adres poczty elektronicznej komunikacja@tarnogorski.pl w myśl art. 63 § 1 KPA organ administracji publicznej pozostawia bez rozpoznania.

  Zgodnie z art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

  Jak zgłosić przez internet zakup (nabycie) / zbycie pojazdu przez Profil Zaufany:
  W przypadku sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dokonania transakcji nabycia/zbycia pojazdu, właściciel obowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium RP lub poinformować właściwy wydział komunikacji zgodnie z art. 71 ust. 7 lub art. 78  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym w przypadku:

  • zakupu pojazdu, właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji,
  • zbycia pojazdu właściwy dla miejsca ostatniej rejestracji wydział komunikacji.

  Zgłoszenia zbycia/nabycia można dokonać zdalnie przez internet. Wystarczy posiadać profil zaufany. Jeśli nie posiadamy profilu zaufanego, to należy założyć go poprzez internetowe konto w swoim banku, który posiada zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego lub poprzez stronę www.gov.pl

  Do zgłoszenia nabycia (zakupu) / zbycia pojazdu, należy dołączyć skan bądź zdjęcie umowy kupna-sprzedaży. Następnie należy wybrać właściwy wydział komunikacji.

  Przypominamy o obowiązku odbioru dowodu rejestracyjnego.
  Konsekwencje na jakie naraża się kierowca, który nie odebrał stałego dowodu rejestracyjnego i porusza się pojazdem niedopuszczonym do ruchu:
  • podlega karze grzywny zgodnie z art. 94 § 2. Kodeksu wykroczeń,
  • organ kontroli drogowej może orzec zakaz dalszej jazdy i odholowanie pojazdu
  • brak możliwości zarejestrowania przez nabywcę pojazdu w przypadku dokonania zakupu pojazdu, którego sprzedający nie odebrał stałego dowodu rejestracyjnego.

   

   

   

  awatar wydzial komunikacji

  Godziny przyjmowania stron:

  • poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.00 do godziny 14.00
  • wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.00
  • piątek od godziny 7.00 do godziny 13.00
  Call Now ButtonZadzwoń teraz