Wydział Komunikacji

tel. (32) 381-87-66

Ważne: ze względu na trwający remont budynków urzędu, wejście do wydziału komunikacji znajduje się osobno i bezpośrednio od strony wewnętrznego parkingu, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na budynku. Za utrudnienia przepraszamy.

Bezpośredni link do systemu rezerwacji internetowej:

www.tarnogorski.bezkolejki.eu/wk

Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Rezerwacja w systemie internetowym uprawnia do załatwienia:
• rejestracji pojazdów nowych i używanych, krajowych i zagranicznych,
• wtórników dowodów rejestracyjnych,
• wymiany dowodów z powodu braku miejsca na wpis,
• wymiany dowodów rejestracyjnych z powodu zmiany adresu lub nazwiska właściciela,
• dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym,
• czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu.

Podczas rezerwacji terminu wizyty:
• bilet w Wydziale Komunikacji należy pobrać najpóźniej 10 min przed umówioną godziną,
• dla pojazdów nowych w miejsce nr rej wpisujemy „NOWY”
• dla pojazdów zakupionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez tablic rejestracyjnych w miejsce nr rej wpisujemy „BRAK”,
• Potwierdzeniem dokonania rezerwacji internetowej jest zwrotne przesłanie 6-cyfrowego kodu dostępu SMS-em,
• na umówioną wizytę należy przynieść wypełniony wniosek wraz wymaganymi dokumentami (wniosek PDF z możliwością edytowania) można pobrać ze strony https://powiat.tarnogorski.pl/wydzialy/wydzial-komunikacji/ >> Dokumenty do pobrania BIP >> Rejestracja pojazdów >> Wnioski do pobrania – wniosek można wypełnić na komputerze i wydrukować.

Kod dostępu wymagany jest do pobrania biletu w biletomacie w holu Wydziału Komunikacji w umówionym terminie wizyty.
Rezerwacja 1 terminu uprawnia do rejestracji 1 pojazdu / załatwienia 1 sprawy
Jeden kod dostępu uprawnia do pobrania 1 biletu na 1 pojazd.

Bilety do pobrania w biletomacie holu Wydziału Komunikacji:
• Bilet „potwierdzenie rezerwacji internetowej” po uprzednim wpisaniu kodu dostępu otrzymanego przy rezerwacji internetowej.

Bilety dostępne w biletomacie Wydziału Komunikacji realizowane bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu:
• Bilet A i B – dla spraw związanych z prawem jazdy
• Bilet C – dla odbiorów dowodów rejestracyjnych, załatwienia wtórników tablic, dodatkowych tablic, tabliczek znamionowych, wydawania zaświadczeń, zgłaszanie zbycia pojazdów, demontaże pojazdów, wpisy w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, gaz, TAXI,…),

Uwaga:
Podczas rezerwacji terminu wizyty na stronie internetowej www.tarnogorski.bezkolejki.eu/wk, warunkiem koniecznym do rejestracji pojazdu jest wpisanie: nr rejestracyjnego (w przypadku braku należy wpisać BRAK lub NOWY), nr telefonu oraz imienia i nazwiska właściciela pojazdu W przypadku gdy zarezerwowany termin wizyty nie będzie wykorzystany, prosimy o anulowanie wizyty poprzez odesłanie sms na wskazany podczas rezerwacji nr telefonu lub kontakt telefoniczny z naszym pracownikiem pod nr telefonu 32 381-87-66..

Dokumenty do pobrania BIP

Numery kont

WAŻNE!
Zgłoszenia zbycia pojazdu należy dokonać zgodnie z przepisami prawa administracyjnego za pomocą:
1) dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

2) osobiście po uprzednim pobraniu biletu „C” w biletomacie Wydziału Komunikacji z wypełnionym wnioskiem (dokumenty do pobrania) Rejestracja pojazdów wniosek: „zgłoszenie sprzedaży pojazdu” lub wniosek „rejestracja pojazdu – zaznaczając opcję zawiadamiam o zbyciu pojazdu” wraz z dokumentem zbycia pojazdu.

UWAGA! Zgłoszenia zbycia pojazdu wnoszone na adres poczty elektronicznej w myśl
art. 63 § 1 KPA organ administracji publicznej pozostawia bez rozpoznania.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP jest obowiązany zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu pojazdu lub o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ ,TAXI, L, VAT, PIT, zmiana adresu, zmiana imienia i nazwiska itp.).

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP za niedopełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia zbycia pojazdu we wskazanym terminie podlega karze finansowej w wysokości 250 zł.

Właściciel pojazdu, zakupionego od dnia 1 stycznia 2024 r., jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

– nabycia pojazdu na terytorium RP,

– dopuszczenia do obrotu, na terytorium UE przez organy celne, pojazdu sprowadzonego spoza UE,

– sprowadzenia pojazdu na terytorium RP z krajów UE.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, prowadzący na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, termin na złożenie wniosku o rejestracje wynosi 90 dni.

Zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni podlega karze finansowej w wysokości 500 zł za nie wywiązanie się z tego obowiązku, a zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni podlega karze finansowej w wysokości 1000 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od momentu powstania takiego obowiązku kary finansowe ulegają podwojeniu.

 

 

 

 

awatar wydzial komunikacji

Godziny przyjmowania stron:

  • poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.00 do godziny 14.00
  • wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.00
  • piątek od godziny 7.00 do godziny 13.00
Zadzwoń teraz