Wydział Komunikacji

tel. (32) 381-87-66

Wydział Komunikacji – obsługa klientów

Załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbywa się następująco:

1. Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów obsługiwane są po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną poprzez stronę www.kolejkomat.tarnogorski.pl lub wpisaniu
na papierową listę rezerwacji w siedzibie Wydziału Komunikacji,

2. Odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie zbycia i nabycia, wyrejestrowanie pojazdu(demontaż), dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym adnotacji Gaz, Hak, odbywa się na bieżąco po wcześniejszym pobraniu literki „C” z biletomatu,

3. Czynności związane ze zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdów można dokonywać drogą elektroniczną na adres email: komunikacja@tarnogorski.pl, lub poprzez platformę E-Puap. Do zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu należy dołączyć dokument potwierdzający zbycie/nabycie.

4. Dla stron załatwiających więcej niż dwie sprawy wprowadzono możliwość złożenia wniosków w tych sprawach po pobraniu z biletomatu literki „F”. Podczas przyjmowania wniosków ustala się także termin odbioru dokumentów.

5. Wszystkie czynności związane z prawami jazdy są realizowane na bieżąco po wcześniejszym pobraniu literki „E” z biletomatu,

6. Rejestracja pojazdów fabrycznie nowych odbywa się na bieżąco po wcześniejszym pobraniu z biletomatu literki „N”.

Bardzo prosimy klientów, którzy zarezerwowali termin wizyty w Wydziale Komunikacji o przychodzenie na umówione godziny. W przypadku niestawienia się na zarezerwowaną godzinę termin przepada.

Sprawy realizowane po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez system rezerwacji internetowej www.kolejkomat.tarnogorski.pl

Godziny przyjmowania stron:

  • poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.00 do godziny 14.00
  • wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.00
  • piątek od godziny 7.00 do godziny 13.00
Zadzwoń teraz Skip to content